NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cine suntem noi?

CENTRUL MEDICAL BELLANIMA SRL cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, Str. Stockholm, nr. 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12507/2013, având cod unic de înregistrare 32337676 (”Bellanima” sau ”Societatea”).

În vederea furnizării serviciilor de pshiatrie/psihoterapie/consiliere psihologică, Bellanima prelucrează datele cu caracter personal împreuna cu operatorii asociați ai acesteia implicați în furnizarea acestor servicii, respectiv medicii și psihologii din cadrul clinicii. 

Cum putem fi contactați?

La adresa de e-mail: dpo@bellanima.ro. sau la numărul de telefon: 0735151153.

Cum puteți afla mai multe informații ?

Politica de protecție a datelor cu caracter personal este disponibilă la sediul nostru sau pe site-ul https://www.bellanima.ro/.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Date cu caracter personal obișnuite cum ar fi:

 1. Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data nasterii/ varsta; cetatenie; inregistrari video (in zonele publice supravegheate video unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); CNP; restul informatiilor din actul dvs de identitate (inclusiv data emiterii, data expirarii actului, locul nasterii). 

 

 1. Detalii de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu/ resedinta; numar de telefon mobil/fix; adresa de email.

 

 1. Detalii de plata, cum ar fi: adresa de facturare; numarul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele si prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decat dvs daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dvs); data de la care cardul bancar este valabil; data expirarii cardului bancar, inclusiv datele furnizate prin intermediul platformei Netopia. 

 

 1. Detalii referitoare la asigurari, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private). 

 

 1. Opinii si viziuni, cum ar fi: orice opinii si viziuni pe care ni le transmiteti sau orice opinii si viziuni pe care le postati public despre noi pe retelele de socializare (social media) sau pe care le faceti cunoscute pe alte canale publice. 

 

 1. Date referitoare la achizitii si interactiunea cu noi, cum ar fi: evidente ale interactiunilor dvs cu noi; detalii referitoare la istoricul achizitiilor dvs de la noi.

 

 1. Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi; 

 

Date cu caracter personal sensibile:

 1. Date medicale cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize si medicamente administrate in trecut; tratamentul pe care vi-l prescriem; medicul pe care l-ati accesat; recomandari medicale; date din dosarul medical, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dvs; alte informatii pe care ni le oferiti cu privire la membrii de familie ai dvs si la relatiile dvs de rudenie; 

 

 1. Date medicale cuprinse în biletul de trimitere, scrisoare medicală, date din dosarul medical

Care este temeiul prelucrării?

Bellanima va prelucra datele dvs. cu caracter personal obișnuite în baza următoarelor temeiuri:   

 1. Consimțământul – prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activități de marketing;
 2. Încheierea sau executarea unui contract cu dvs. Pentru a putea încheia și executa contractul încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre).
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă. De exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare a dosarelor medicale, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice la cerere, anumite informaţii (ex.), sau a altor obligaţii legale. 
 4. Interesul nostru legitim. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securității rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre. 

Bellanima va prelucra datele dvs. cu caracter personal sensibile în baza următoarelor temeiuri:   

 • V-ați exprimat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile în cadrul servicilor de psihologie/psihoterapie;
 • Furnizarea serviciilor medicale și de asistență medicală solicitate, de către medici psihiatrii, precum stabilirea unui diagnostic medical și furnizarea unui tratament medical.
 • Protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice. Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).
 • Interes public. În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; 
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferente pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele investigațiilor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

Care este scopul prelucrării?

 1. Prestarea serviciilor medicale, de psihologie și psihoterapie, înregistrarea acestora, inclusiv oferirea de servicii aditionale; comunicarea cu dvs cu privire la servicii, programari; identificarea dvs si a serviciilor prestate; informarea dvs;
 2. Comunicarea cu dvs prin orice mijloace (de exemplu: email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), posta, mesaje transmise pe platformele de socializare sau in persoana) noutati privind serviciile medicale disponibile, abonare la newsletter sau furnizarea alte informatii care v-ar putea interesa;
 3. Gestionarea sistemelor noastre de comunicatii; gestionarea securitatii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra retelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
 4. îndeplinirea obligatiilor noastre legale cu privire la arhivare, sanatate, securitate, tinerea evidentelor si a altor obligatii pe care legislatia ni le impune;
 5. Gestiunea financiara: eliberarea bonurilor, a facturilor si a chitantelor catre dvs.; primirea platilor de la dvs., inclusiv inregistrarea platilor efectuate de alta persoana in numele dvs; recuperarea debitelor de la dvs.; restituirea unor sume de bani catre dvs; transmiterea de notificari; elaborarea de rapoarte financiare/ operationale, a rapoartelor de activitate si emiterea situatiilor financiare/ cu privire la contracte;
 6. Formularea de cereri si de apărări înaintea autorităților publice si a altor entități care soluționează dispute;
 7. Supravegherea video a spațiilor publice pentru motive de siguranta, conform dispozitiilor legale;
 8. Realizarea de sondaje si adresarea de întrebari către dvs cu scopul de a obține opinia dvs cu privire la serviciile noastre; identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vedere îmbunătățirii acestora.

Care este perioada de stocare a datelor cu caracter personal?

Vom stoca datele dumneavoastră pe perioada existenței consimțământului, interesului legitim al Bellanima sau după caz, pe perioada solicitată de dispozițiile legale în materie aplicabile.

Care sunt drepturile dvs.?

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare, Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a vă adresa instantelor de judecată competente.

Care este Autoritatea de Supraveghere?

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România; Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212 Fax:  +40.318.059.602;, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Cui vom divulga datele dvs.? 

 1. Autoritati publice – in special autoritati publice in domeniul sanatatii din Romania: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Sanatatii, etc. – la cererea acestora sau din initiativa noastra, in acord cu legislatia aplicabila.
 2. Asiguratori din Romania sau din alte state – in legatura cu serviciile de care ati beneficiat in clinicile noastre.
 3. Contabili, auditori, avocati si alti consultanti profesionali externi care vor fi obligati, printr-o lege sau prin contractul incheiat cu noi; sa pastreze confidentialitatea datelor dvs., precum firma de contabilitate Master Expert Accounting
 4. Persoane fizice sau juridice care presteaza anumite servicii pentru noi si actioneaza ca persoane imputernicite in diverse domenii (de exemplu: servicii de plata – Netopia, de IT – Diss Phit Solutions, soft programări – Biz Medica, temedicină – High-Tech Systems & Software) de arhivare sau distrugere de documente, etc.) pe care ii obligam contractual sa asigure respectarea cerintelor legislatiei care va protejeaza drepturile.
 1. Partenerii nostri, cu care ne aflam in relatii contractuale – furnizori de servicii de marketing, asiguratori, etc.
 2. Specialisti colaboratori (medici, psihologi, psihoterapeuti) si alti furnizori de servicii medicale, fiecare dintre acestia fiind obligati, prin lege si prin contractul incheiat cu noi, sa pastreze confidentialitatea datelor dvs.
 3. În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situaţie în care datele personale deţinute de noi vor constitui unul dintre activele transferate – în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Menționăm că informatiile dvs. personale si cele legate de tratamentul oferit in clinica Bellanima pot fi dezvaluite in urmatoarele cazuri:

 1. Tratament: Putem dezvalui si/sau impartasi informatiile cu caracter personal cu alti profesionisti din domeniul sanatatii din afara Clinicii doar cu acordul dvs. Informatiile cu caracter personal pot fi de asemenea dezvaluite familiei dvs, prietenilor si/sau altor persoane pe care alegeti sa ii implicati in sustinerea demersului terapeutic, doar daca sunteti de acord sa procedam in acest fel.
 2. Plata: In cazul in care ne indicati ca plata pentru serviciile noastre se face prin intermediul unei case/societati de asigurari de sanatate/angajator sau furnizor al angajatorului, putem folosi si dezvalui informatii cu caracter personal pentru derularea modalitati de plata pentru serviciile pe care vi le oferim. Aceste informatii vor fi procesate de personalul nostru administrativ si, daca este cazul, de companii de asigurari sau alte structuri care sunt implicate in procesul de corespondenta electronica si/sau de recuperare a sumelor de bani neplatite. De asemenea, Netopia va avea acces la anumite date în măsura în care faceți plata folosind acest sitem de plată.
 3. Urgente: Putem folosi sau dezvalui informatii cu caracter personal pentru a notifica sau pentru a asista in notificarea unui membru al familiei ori a oricarei persoane responsabile de ingrijirea dumnevoastra in cazul unei situatii de urgenta (atunci cand viata dvs sau a altei persoane este in pericol). In situatii de urgenta, vom apela la decizia noastra profesionala pentru a dezvalui doar acea informatie relevanta pentru binele dvs.
 4. La solicitarea organelor in drept: Putem folosi sau dezvalui informatiile cu caracter personal doar cand acest lucru ne este cerut de lege (hotarari judecatoresti sau administrative, somatii sau alte proceduri legale). 
 5. Responsabilitati legate de sanatatea publica: Putem dezvalui informatii, sub rezerva pastrarii anonimatului dvs, pentru a raporta probleme legate de un produs medicamentos, reactii la medicamente, expunerea la o anumita boala/infectie si pentru a preveni si controla boala, ranirea si/sau dizabilitatea in vederea protectiei sanatatii publice. 

Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizați datele?

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea să vă furnizăm serviciile clinicii.

Serviciile noastre pot fi oferite atât în cabinet, cât și online. Contactați-ne pentru mai multe detalii.

0731 151 153

Luni – Vineri:
09:00 – 20:00

Newsletter

Incepe aici
close slider

Ofertă promoțională

Evaluare psihologica preliminara (2h) - 240 lei


Primul pas pe care il recomandam clientilor nostri, pentru a intelege ce anume poate fi imbunatatit din punctul de vedere al starii lor interioare, este evaluarea psihologica preliminara (2h) care are un pret special in aceasta luna.

La Bellanima, fiecare caz este tratat in mod personalizat, in functie de dificultatile, nevoile, obiectivele si resursele clientului nostru...


Detalii Pachet